Uspon d.o.o.

Uspon je socijalno preduzeće osnovano 2009. godine koje radi na profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
U cilju stvaranja novih radnih mjesta, 2013. godine osnovali smo poslovnu jedinicu "Pizzeria" u kojoj je uposleno 6 osoba sa invaliditetom. 

Misija Uspona je da osobe sa invaliditetom postanu ravnopravni članovi društva, da imaju riješen socijalni status, ekonomsku sigurnost, zdravstvenu zaštitu, obezbjeđenu prekvalifikaciju adekvatno njihovim psihofizičkim mogućnostima i sposobnostima i da u potpunosti budu integrisane u sve aspekte društva. Našim radom trudimo se promovisati njihove istinske vrijednosti i kvalitete, te samim tim raditi na razbijanju predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Cilj je da osobe sa invaliditetom postanu stvaraoci a ne isključivo korisnici državnog budžeta.

Uspon trenutno ima 15 zaposlenih od kojih je 11 osoba sa invaliditetom. 
0 0