Uspon d.o.o.

Uspon je socijalno preduzeće osnovano 2009. godine koje radi na profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
U cilju stvaranja novih radnih mjesta, 2013. godine osnovali smo poslovnu jedinicu "Pizzeria" u kojoj su uposlene osobe sa invaliditetom. 

Misija Uspona je da osobe sa invaliditetom postanu ravnopravni članovi društva, da imaju riješen socijalni status, ekonomsku sigurnost, zdravstvenu zaštitu, obezbjeđenu prekvalifikaciju adekvatno njihovim psihofizičkim mogućnostima i sposobnostima i da u potpunosti budu integrisane u sve aspekte društva. Našim radom trudimo se promovisati njihove istinske vrijednosti i kvalitete, te samim tim raditi na razbijanju predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Cilj je da osobe sa invaliditetom postanu stvaraoci a ne isključivo korisnici državnog budžeta.
0 0